Služby

  • Elektroinštalačné práce v rodinných domoch, bytových objektoch, priemyselných objektoch a halách
  • Montáž bleskozvodov
  • Zhotovenie prípojky
  • Montáž interiérových, exteriérových a priemyselných svietidiel
  • Výroba elektrických rozvádzačov
  • Montáž elektrického vykurovania
  • Drobné opravy a údržba
  • Revízie